Cung cấp đủ các loại ô lưới địa kỹ thuật Geocell

Các loại ô lưới địa kỹ thuật Geocell

Chúng tôi cung cấp đủ các loại ô lưới địa kỹ thuật trên thị trường hiện có, đầy đủ các loại kích thước theo yêu cầu công trình của Quý khách như: Loại ô lưới địa kỹ thuật Geocell GC0733, GC0740, GC0766, GC1033, GC1040, GC1066, GC1533, GC1540, GC1566, GC2033, GC2040, GC2066, Geocell GC0735, GC0744, GC0771, GC1035, GC1044, GC1071, GC1535, GC1544, GC1571, GC2035, GC2044, GC2071