Mương dẫn nước HDPE

Mương dẫn nước (kênh dẫn nước) lắp ghép bằng nhựa HDPE

Mương dẫn nước (kênh dẫn nước) lắp ghép bằng nhựa HDPE là hệ thống mương thông minh (SmartDitch), dễ dàng cài đặt và thiết kế bền vững với đặc tính dòng chảy để chọn mương (kênh) dẫn nước ohù hợp. Tiết kiệm thời gian và rẻ hơn bê tông