Màng khò Lemax Chống thấm chuyên dụng

Màng khò Lemax

Màng khò Lemax loại màng khò dán chống thấm đa dụng, dùng để chống thấm có thể lắp đặt cho nhiều loại công trình khác nhau yêu cầu đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ